herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Runowo dz. nr 5/1


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXV/289/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno.

Cena nieruchomości (z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 5/1 o pow. 0,27 ha

KW 17421

Runowo

gm. Węgorzyno

Działka gruntu o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie terenów rolnych i podmokłych nieużytków, przy drodze lokalnej o nawierzchni gruntowej w stanie średnim, w odległości ok. 0,7 km od drogi o nawierzchni asfaltowej Runowo - Chwarstno. Odległość od siedziby Gminy około 7 km. Działka nie jest zabudowana, kształt wieloboku nie ograniczający zabudowy, teren zakrzaczony; w części Pn istnieje płyta betonowa po rozebranym budynku; w części Wsch znaczne zagłębienie.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym

usługowej)

System terenów chronionych i kierunków ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000: ostoja Ińska

- granica Otuliny Ińskiego Parku

Krajobrazowego

37 009,92 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 05 grudnia 2008 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

 

Wywieszono dnia 24.10.2008 r.

Do dnia 14.11.2008 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 28-10-2008 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Ociepa 28-10-2008 14:23