herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Cieszyno rekreacja


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXI/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 maja 2000 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgorzyno

Cena nieruchomości (z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 172/1 o pow. 0,1038 ha

KW nr 11985

Cieszyno gm. Węgorzyno

Obszar na którym położona jest działka, stanowią grunty nie zagospodarowane, o ciekawej konfiguracji terenu, położone w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Woświn. Otoczenie stanowią tereny z drzewostanem leśnym. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. W części Pd-Zach działki rosną cztery drzewa liściaste. Grunt działki płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach; przy granicy z działką nr 171 istnieje nie zasypany dół.

UTL - tereny zabudowy letniskowej

25 834,72 zł

2

dz. nr 172/2 o pow. 0,1036 ha

KW nr 15350

Cieszyno gm. Węgorzyno

Obszar na którym położona jest działka, stanowią grunty nie zagospodarowane, o ciekawej konfiguracji terenu, położone w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Woświn. Otoczenie stanowią tereny z drzewostanem leśnym. Działka o kształcie wieloboku. W części Zach. działki rosną trzy drzewa liściaste. Grunt działki płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach; na całej powierzchni występują zakrzaczenia.

UTL - tereny zabudowy letniskowej

23 394,72 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 05 grudnia 2008 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 24.10.2008 r.

Do dnia 14.11.2008 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 28-10-2008 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2008 14:23