herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

obwieszczenie na dzierżawę dz. nr 556


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmian.) Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 556 położonej w obrębie 3 m. Węgorzyno, stanowiącej własność Gminy Węgorzyno, przeznaczonej w części do dzierżawy na czas nieoznaczony, wyłącznie pod uprawy warzywne

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Stawka czynszu do negocjacji (bez podatku VAT)

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 556

2. pow. 435 m2

(pow. całkow. 0,2363 ha)

3. obręb 3

m. Węgorzyno

4. KW nr 3477 (st.35198)

0,14 zł/m2

1. Niezabudowana

działka gruntu

2. Pod uprawy

warzywne

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej)

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

- działka położona jest w strefie B ochrony konserwatorskiej

Czynsz dzierżawny roczny płatny będzie w pieniądzu w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W przypadku zmiany czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zostanie powiadomiony na piśmie. Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Podania o wydzierżawienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni BURMISTRZ

Grażyna Karpowicz

Wywieszono dnia 27.11.2008 r.

Do dnia 18.12.2008 r. włącznie.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 01-12-2008 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2008 08:02