Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie


Nasz znak:WNRiOŚ.MJ.7624/9-7/06/08 Węgorzyno, dnia 06.01.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 4c i art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zmian.) na wniosek Pana Ryszarda Naklickiego - Radcy Prawnego upoważnionego do reprezentowania Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego „CIBET” Sp. z o.o., Aleja Krakowska 197, 02-180 Warszawa

o r z e k a m

przedłużyć termin obowiązywania ostatecznej decyzji Burmistrza Węgorzyna z dnia 26 października 2006 r. znak: WIKiOŚ.MJ/7624/9-6/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji hal na potrzeby produkcji granulatu drzewnego (tzw. peletu) w Runowie Pomorskim przy ul. Połchowskiej 5c, na działce nr 1/6 obrębu geodezyjnego Połchowo”, przeniesionej decyzją z dnia 05 grudnia 2006 r., znak: WIKiOŚ/MJ/7624/9-7/06 na rzecz Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego „CIBET” Sp. z o.o., Aleja Krakowska 197, 02-180 Warszawa, o kolejne 2 lata t.j. do dnia 20 listopada 2010 r.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19 listopada 2008 r. Pana Ryszard Naklicki - Radca Prawny upoważniony do reprezentowania Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego „CIBET” Sp. z o.o., Aleja Krakowska 197, 02-180 Warszawa złożył wniosek o przedłużenie na okres dalszych 2 lat ważności decyzji z dnia 26 października 2006 r. znak: WIKiOŚ.MJ/7624/9-6/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji hal na potrzeby produkcji granulatu drzewnego (tzw. peletu) w Runowie Pomorskim przy ul. Połchowskiej 5c, na działce nr 1/6 obrębu geodezyjnego Połchowo”. Decyzja ta za zgodą stron została przeniesiona decyzją znak: WIKiOŚ.MJ/7624/9-7/06 z dnia 05.12.2006 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego „CIBET” Sp. z o.o., Aleja Krakowska 197, 02-180 Warszawa.

Wnioskodawca uzasadnił, że wprowadzenie zmiany terminu jest niezbędne, ponieważ Zarząd PN-T „CIBET” Sp. z o.o. podjął uchwałę o uruchomieniu produkcji granulatu drzewnego wraz z firmą ARNO-BIO Sp. z o.o. na terenie zakładu w Runowie Pomorskim przy ul. Runowskiej 5c i trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów.

Wobec powyższego, mając na uwadze słuszny interes strony, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne

„CIBET” Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 197, 02-180 Warszawa

  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez

  1. „Bioetanol”

ul. H. Sienkiewicza 22 A, 73-140 Ińsko

  1. Gmina Węgorzyno

  2. A/a

Do wiadomości:

    1. Pan Ryszard Naklicki - Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego „Naklicki & Partners”

Pl. Stefana Batorego 5/20; 70-207 Szczecin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 13-01-2009 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2009 14:42