herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz do publicznej wiadomości działka w Cieszynie


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXI/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 maja 2000 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgorzyno

Cena nieruchomości (z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 172/5 o pow. 0,1317 ha

KW nr 15353

Cieszyno gm. Węgorzyno

Obszar na którym położona jest działka, stanowią grunty nie zagospodarowane, o ciekawej konfiguracji terenu, położone w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Woświn. Otoczenie stanowią tereny z drzewostanem leśnym. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. W części Zach działki rośnie okazały dąb, a w części Pd kilka drzew liściastych. Grunt działki płaski z uskokiem w części środkowej; część zachodnia położona w obniżeniu terenu.

UTL - tereny zabudowy letniskowej

29 092,12 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 12 marca 2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 29.01.2009 r.

Do dnia 19.02.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 29-01-2009 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 29-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2009 14:43