herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

wykaz obr. nr 1 m.Węgorzynio


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXIV/243/08 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2008 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości ( podatek Vat ZWOL.)

1

dz. nr 1238/9 o pow. 0,0324 ha

KW nr 14938

ul. Jagiellońska obręb nr 1

m. Węgorzyno

Działka gruntu, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w centralnej strefie miasta przy początkowym odcinku ulicy Jagiellońskiej o nawierzchni asfaltowej; zabudowana kioskowym budynkiem użytkowym-barem z dobudówką; niezabudowany teren działki stanowi niewielki plac utwardzony i teren porośnięty trawą. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Jagiellońskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa i mieszkaniowa. Nieruchomość nie posiada ogrodzenia. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, bez poddasza, usytuowany w części Pn - Zach działki. Powierzchnia zabudowy 55,00 m2 + 4,00 m2. Na nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieoznaczony.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

45 061,00 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 12 marca 2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 29.01.2009 r.

Do dnia 19.02.2009 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ……………… BURMISTRZ

Grażyna Karpowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 29-01-2009 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 29-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2009 14:44