herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rok 2008


15.01.2008

W sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru dla zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

22.01.2008

W sprawie komisji rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko - Strażnika Miejskiego w Węgorzynie

23.01.2008

W sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

23.01.2008

W sprawie powołania zespołu ds.. wykorzystania funduszy unijnych w latach 2008-2013

23.01.2008

W sprawie przyjęcia Kalendarza imprez lokalnych i szkolnych na 2008

29.01.2008

W sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

04.02.2008

W sprawie o powołanie komisji rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko - Podinspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim W Węgorzynie

04.02.2008

W sprawie o powołanie komisji rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko - Podinspektora ds. Zarządzania Kryzysowego

18.02.2008

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przteragów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

19.02.2008

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008.

19.02.2008

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 2008.

19.02.2008

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzania konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowości Węgorzyno, Cieszyno i Mielno w 2008.

19.02.2008

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2008.

19.02.2008

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 2008.

11.04.2008

W sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów

14.04.2008

Zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz najem i dzierżawę nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

14.04.2008

Zminy składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

06.05.2008

Ustalenia dnia wolnego

26.05.2008

W sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w Komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

29.05.2008

W sprawie o powołanie komisji rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

29.05.2008

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania Planów Odnowy Miejscowości

19.06.2008

W sprawie zmiany Regulaminy Pracy Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

18.07.2008

W sprawie zmiany Kalendarza imprez lokalnych i szkolnych na 2008r.

08.08.2008

W sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

08.08.2008

W sprawie o powołanie komisji rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko - Inspektora

08.08.2008

W sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

27.08.2008

W sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego

27.08.2008

W sprawie zasad przekazania stanowisk pracy Dyrektorów placówek oświatowych

01.09.2008

W sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

19.09.2008

W sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez lokalnych i szkolnych na rok 2009

19.09.2008

W sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

19.09.2008

W sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie pobierania, gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych, zaciągania zobowiązań pieniężnych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

19.09.2008

W sprawie kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki, realizacji procedur o których mowa w art. 47 ust.2 pkt.1 ustawy z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym

20.09.2008

W sprawie planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek przez Burmistrza Węgorzyna w 2008 roku.

19.09.2008

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2003 Burmistrza Gminy I Miasta w Węgorzynie z dnia 30.04.2003 roku,

01.10.2008

W sprawie zasad organizacji obsługi kotłowni na Osiedlu 40lecia PRL w Węgorzynie.

27.10.2008

W sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

27.10.2008

W sprawie przygotowań do likwidacji szkół filialnych.

27.10.2008

W sprawie przygotowania gminy do reformy edukacji najmłodszych (5-6- latków).

14.11.2008

Zmiana zarządzenia nr 108/2008 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez lokalnych.

20.11.2008

W sprawie powołania zespołu do przejęcia przez Gminę Węgorzyno od ANR nieruchomości na zadania własne.

28.11.2008

W sprawie wytypowania kandydatów na członka Powiatowej Rady Sportu w Łobzie

29.11.2008

W sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie pobierania, gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków pieniężnych, zaciągania zobowiązań pieniężnych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie.

29.11.2008

W sprawie ustalenia wewnętrznej Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

29.11.2008

W sprawie kontroli przestrzegania przez podległe I nadzorowane jednostki, realizacji procedur o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.

29.11.2008

W sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych I dokonywania wydatków.

29.11.2008

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2003 Burmistrza Gminy I Miasta w Węgorzynie z dnia 30.04.2003 roku.

12.12.2008

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

12.12.2008

W sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

29.12.2008

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

28.12.2008

W sprawie zarządzenia sporządzenia spisu z natury

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

134.

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

135.

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

136.

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

137.

28.12.2008

W sprawie sporządzenia spisu z natury

138.

28.12.2008

W sprawie przeprowadzenia porównania danych ksiąg rachunkowych

139.

28.12.2008

W sprawie przeprowadzenia porównania danych ksiąg rachunkowych

140.

28.12.2008

W sprawie przeprowadzenia porównania danych ksiąg rachunkowych

141.

28.12.2008

W sprawie potwierdzenia sald

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Nareska 09-04-2009 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Nareska 09-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2009 10:10