herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ul. Runowska 3b Wegorzyno - na rzecz wieczystego uzytkownika


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXIII/269/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30.12.2004 r. zmienioną uchwałą Nr XXXII/364/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02.12.2005 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wyłącznie wieczystemu użytkownikowi, w trybie art. 32 w/w ustawy.

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości z podatkiem VAT 22%

(wartość rynkowa prawa własności -

wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego + 22%VAT)

1

2

3

4

5

1

dz. nr 1243

o pow. 0,0330 ha

KW nr 22606

ul. Runowska 3b obr. nr 1

m. Węgorzyno

Działka gruntu o nieregularnym kształcie, położona na granicy strefy centralnej i pośredniej miasta przy początkowym odcinku ul. Runowskiej o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana budynkiem sklepu stanowiącym odrębny przedmiot własności. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i pawilon handlowy

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej

- tereny usług - usługi handlu

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego

- Natura 2000 ,,Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

9.983,26

(27.918,00 zł - 19.735,00 zł = 8.183,00 zł + 1.800,26 zł VAT = 9.983,26 zł)

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o jej nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 20.05.2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1 pokój nr 25 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 402 od poniedziałku do piątku w godz. 830 do 1530.

Wywieszono dnia 08.04.2009 r.

Do dnia 30.04.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 15-04-2009 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2009 14:07