Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie


0x08 graphic
0x01 graphic

Urząd Miejski w Węgorzynie

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971251

fax (091)3971567

e-mail:urząd@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Znak: WNRiOŚ.MJ.7624/2-7/0 Węgorzyno, dn. 24.04.2009 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 par. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.04.2009 r. na wniosek Gminy Węgorzyno, z siedzibą w Węgorzynie, przy ul. Rynek 1, reprezentowaną przez zastępcę Burmistrza Węgorzyna - Zofię Makarec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno na terenie działek o nr  1248, 1253, 501/2, 1251/6, 498, 1251/7, 1252/3, 500/2, 727/5, 513/2, 1252/2, 512/1, 1250/10, 1252/1 położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno; na terenie działek o nr  541, 616, 622, 518, 601/2, 540, 810/6, 529/1, 549, 542, 617, 630, 573, 528/6, 533, 601/4, 546, 527, 660, 602/1, 615, 621, 567, 602/3, 560, 559/1 położonych w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno oraz na terenie działek o nr 20, 1185/3, 294, 314, 351/1, 453 położonych w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno”

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r. ze zmianami) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskiego w Węgorzynie, pokój nr 26, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                

 Burmistrz Węgorzyna

Grażyna Karpowicz

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca

  2. Pozostałe strony przez obwieszczenie

  3. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 24-04-2009 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 24-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2009 13:59