herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

dzierzawa działki nr 1251/5 obr nr 1 m.Węgorzyno


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem 1251/5 położonej w obrębie numer 1 miasta Węgorzyno,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony w trybie przetargowym,

na cele składowe i pod garaż.

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Czynsz w zł rocznie

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 1251/5

2.pow. 0,5067 ha

w tym:

  • B - 0,4607 ha

  • Dr - 0,0460 ha)

3. obr. nr 1

m. Węgorzyno

4. KW - 11130

(st. 77846)

a) 4,20 zł

b) 5,30 zł

1. Niezabudowana

działka gruntu

budowlanego

2. a) cele składowe

b) pod garaż

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej)

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

- działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej

Czynsz dzierżawny roczny płatny w pieniądzu w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W przypadku zmiany czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Podania o wydzierżawienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 30.04.2009 r.

Do dnia 21.05.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 06-05-2009 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 06-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2009 15:10