herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

dz. nr 548 ul. Podgórna 18 Węgorzyno


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXX/322/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 7 kwietnia 2009 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości

(z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 548 o pow. 0,0963 ha

KW brak

ul. Podgórna 2 obręb nr 3

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona przy ulicy Podgórnej. W części Wsch działki istnieją zniszczone fundamenty. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Podgórnej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny nie zabudowane. Teren działki płaski. Warunki do zabudowy dobre.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

43 701,67 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 22 czerwca 2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 11.05.2009 r.

Do dnia 01.06.2009 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 11-05-2009 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 11-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2009 08:14