herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

dzierzawa dz. nr 546 obręb nr 3 miasta Węgorzyno


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem 546 położonej w obrębie numer 3 miasta Węgorzyno,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonej do dzierżawy

z przeznaczeniem pod jednoroczne uprawy warzywne

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Czynsz w zł rocznie

za m2

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 546

2.pow. 2,3110 ha

3. obr. nr 3

m. Węgorzyno

4. KW - brak

0,20 zł/m2

( + podatek VAT 22%)

1. Niezabudowana

działka gruntu.

2. Uprawy

warzywne

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zieleni parkowej

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

- działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej

Czynsz dzierżawny roczny płatny w pieniądzu w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W przypadku zmiany czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Podania o wydzierżawienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 19.05.2009 r.

Do dnia 09.06.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 22-05-2009 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2009 13:12