herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz do publicznej wiadomości na zbycie działek w drodze przetargu obręb nr 3 miasta Węgorzyno


W Y K A Z

 

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXVII/277/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 stycznia 2009 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości

(z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 654/4 o pow. 0,0755 ha oraz udział 215/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna)

KW brak

ul. Podgórna

obręb nr 3

m. Węgorzyno

Zabudowana działka gruntu, o kształcie prostokąta, położona przy ulicy Podgórnej. Zabudowę działki stanowi budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 15 m2. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny nie zabudowane. Teren działki płaski. Warunki do zabudowy dobre.

Działka nr 654/9 stanowiąca drogę wewnętrzną o wydłużonym kształcie.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

35 550,42 zł

2

dz. nr 654/5 o pow. 0,0683 ha oraz udział 195/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna)

KW brak

ul. Podgórna

obręb nr 3

m. Węgorzyno

Zabudowana działka gruntu, o kształcie prostokąta, położona przy ulicy Podgórnej. Zabudowę działki stanowi budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 5 m2 Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny nie zabudowane. Teren działki płaski. Warunki do zabudowy dobre.

Działka nr 654/9 stanowiąca drogę wewnętrzną o wydłużonym kształcie.

 

31 859,70 zł

3

dz. nr 654/6 o pow. 0,1024 ha oraz udział 292/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna)

KW brak

ul. Podgórna

obręb nr 3

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w drugiej linii przy ulicy Podgórnej. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny nie zabudowane. Teren działki płaski. Warunki do zabudowy dobre.

Działka nr 654/9 stanowiąca drogę wewnętrzną o wydłużonym kształcie.

 

43 808,53 zł

4

dz. nr 654/7 o pow. 0,1043 ha oraz udział 298/1000 w działce nr 654/9 o pow. 0,0682 ha (droga wewnętrzna)

KW brak

ul. Podgórna

obręb nr 3

m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu, o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona jest w drugiej linii przy ulicy Podgórnej. Na gruncie działki rośnie kilka drzew owocowych. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 654/9 sprzedawanej na współwłasność. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny nie zabudowane. Teren działki płaski. Warunki do zabudowy dobre.

Działka nr 654/9 stanowiąca drogę wewnętrzną o wydłużonym kształcie.

 

44 593,65 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 06 lipca 2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

 

Wywieszono dnia 25.05.2009 r.

Do dnia 15.06.2009 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 25-05-2009 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Ociepa 25-05-2009 14:46