herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

rok 2009


142.

02.01.2009

W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej niektóre czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Węgorzyno

143.

19.01.2009

W sprawie wykazu osób przygotowujących oraz wprowadzających informację na stronę internetową Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

143a

30.01.2009

W sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrywania wniosków dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz remontu studni przydomowych

144.

16.02.2009

W sprawie powołania komisji przetargowej

145.

16.02.2009

W sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie

146.

17.02.2009

W sprawie powoływania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Runowie

147.

17.02.2009

W sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Młodzieżowego „Hades”

148.

17.02.2009

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

149.

11.03.2009

W sprawie upoważnienia pracowników do wystawiania upoważnień imieniu Burmistrza Węgorzyna

150.

11.03.2009

W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej niektóre czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Węgorzyna w czasie nieobecności Zastępcy Burmistrza Węgorzyna Pani Zofii Makarec

151.

23.03.2009

W sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pom.

152.

23.03.2009

W sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pom.

153.

08.04.2009

W sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pom.

154.

08.04.2009

W sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pom.

155.

17.04.2009

W sprawie powołania zespołu ds. wykorzystania funduszy unijnych unijnych latach 2008-2013

156.

17.04.2009

W sprawie powołania zespołu ds. wykorzystania funduszy unijnych unijnych latach 2008-2013

157.

24.04.2009

W sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.

158.

28.04.2009

W sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

159.

28.04.2009

W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne

160.

11.05.2009

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Nareska 28-05-2009 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Nareska 28-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2009 10:39