herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

XXXII/352/2009 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr VII/52/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz norm udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, socjoterapeutów, nauczycieli rewalidacji i nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze prowadzonych przez Gminę Węgorzyno