herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz działek do sprzedaży w Cieszynie


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXI/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 maja 2000 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Węgorzyno

Cena nieruchomości (z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 169/62 o pow. 0,0801 ha

KW Sz1L/00015333/7

Cieszyno

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu w kształcie prostokąta, położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej. Grunt działki płaski, od strony Wsch działka graniczy z pasem drogowym drogi wiodącej do miejscowości Ceszyno.

UTL - tereny zabudowy letniskowej.

19 837,20 zł

2

dz. nr 169/63 o pow. 0,0788 ha

KW Sz1L/00015334/7

Cieszyno

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu w kształcie prostokąta, położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej. Grunt działki płaski, od strony Wsch działka graniczy z pasem drogowym drogi wiodącej do miejscowości Ceszyno.

UTL - tereny zabudowy letniskowej.

19 520,00 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 5 sierpnia 2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 24.06.2009 r.

Do dnia 14.07.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 24-06-2009 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2009 11:55