Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XXXIII/358/2009 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Mieszewie 2009-07-13 13:54
XXXIII/359/2009 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Storkowie 2009-07-13 13:54
XXXIII/360/2009 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie 2009-07-13 13:55
XXXIII/361/2009 w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2009-07-13 13:55
XXXIII/362/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2009 rok 2009-07-13 13:56
XXXIII/363/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. ?Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie? 2009-07-13 13:56
XXXIII/364/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie? 2009-07-13 13:57
XXXIII/365/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2009 2009-07-13 13:57
XXXIII/366/2009 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2009 2009-07-13 13:57
XXXIII/367/2009 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2009 2009-07-13 13:58
XXXIII/368/2009 w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie budownictwa mieszkaniowego 2009-07-13 14:23
XXXIII/369/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/347/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Węgorzyno 2009-07-13 13:59
XXXIII/370/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Węgorzyno do projektu ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji ze szkół w Województwie Zachodniopomorskim oraz przeciwdziałaniem patologii i agresji poprzez pozaszkolne zajęcia sportowe? 2009-07-13 13:59
XXXIII/371/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Węgorzyna do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-07-13 14:00
XXXIII/372/2009 w sprawie wyrażenia woli nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie praw majątkowych ? użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami 65/2 i nr 65/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno wraz z przeniesieniem własności budynków, budowli i urządzeń oraz działek nr 10/1 i nr 10/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo 2009-07-13 14:00
XXXIII/373/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2009-07-13 14:01
XXXIII/374/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 112/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, Gmina Węgorzyno 2009-07-13 14:02
XXXIII/375/2009 w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę o nr 163/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Przytoń 2009-07-13 14:04
XXXIII/376/2009 w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie praw majątkowych ? użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 78/7 położonej w obr. ewidencyjnym Wiewiecko 2009-07-13 14:04
XXXIII/377/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gminnych oznaczonych numerami 251/97 i 1238/20 położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno 2009-07-13 14:05
XXXIII/378/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie nr XXI/184/2008 z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno 2009-07-13 14:05
XXXIII/379/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Brzeźniak 2009-07-13 14:06
XXXIII/380/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Chwarstno 2009-07-13 14:06
XXXIII/381/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Cieszyno 2009-07-13 14:07
XXXIII/382/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Gardno 2009-07-13 14:07
XXXIII/383/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik 2009-07-13 14:07
XXXIII/384/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Lesięcin (Kąkolewice) 2009-07-13 14:08
XXXIII/385/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Mielno 2009-07-13 14:08
XXXIII/386/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Mieszewo 2009-07-13 14:08
XXXIII/387/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Połchowo 2009-07-13 14:09
XXXIII/388/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przytoń (Gościsław, Sulice, Rogówko) 2009-07-13 14:09
XXXIII/389/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Runowo Pomorskie 2009-07-13 14:09
XXXIII/390/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Trzebawie 2009-07-13 14:10
XXXIII/391/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Węgorzynko Małe (Węgorzynko Nowe, Węgorzynko Stare) 2009-07-13 14:11
XXXIII/392/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyno 2009-07-13 14:11
XXXIII/393/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Wiewiecko (Ginawa, Łobzówek) 2009-07-13 14:12
XXXIII/394/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Winniki 2009-07-13 14:12
XXXIII/395/2009 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zwierzynek 2009-07-13 14:13
XXXIII/396/2009 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgorzyno 2009-07-13 14:17
XXXIII/397/2009 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgorzyno 2009-07-13 14:18