herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

dzierżawa dz. nr 1238/20 obr nr 1 m.Węgorzyno - na cele składowe


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości w części zabudowanej

oznaczonej numerem 1238/20 położonej w obrębie numer 1 miasta Węgorzyno,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonej w części do dzierżawy na czas nieokreślony,

na cele składowe

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Roczny

czynsz w zł

za m2

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 1238/20

2.pow. 34 m2

(pow. całk. 0,5229 ha)

3. obr. nr 1

m. Węgorzyno

4. Nr KW - 14938

4,20 zł/m2

( + podatek VAT 22%)

1. Zabudowana

działka gruntu.

2. Na cele

składowe

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny działalności gospodarczej P - produkcji, BS - bazy składu

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

Czynsz dzierżawny roczny płatny w pieniądzu w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W przypadku zmiany czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Podania o wydzierżawienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 10.07.2009 r.

Do dnia 31.07.2009 r. włącznie

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 22-07-2009 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 22-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2009 09:48