herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

dzierżawa dz. nr 112/11 w obrębie Połchowo na cele rolne


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/374/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 01.07.2009 r. Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 112/11 położonej w obrębie Połchowo, stanowiącej własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonej do dzierżawy na okres 15 lat,

wyłącznie pod jednoroczne uprawy rolne

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Roczny

czynsz w q

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 112/11

2.pow. 6,00 ha

  • - RV

  • (pow. całk. 67,13 ha)

3. obr. Połchowo

gm. Węgorzyno

4. KW - 11344

(st. 79597)

7,26 q

1. Niezabudowana

działka gruntu

rolnego

2. Jednoroczne

uprawy rolne

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny działalności gospodarczej P - produkcji, BS - bazy składu

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach kwartalnych (jak przypadku podatku rolnego) w pieniądzach, a wartość ustalona będzie wg ceny 1q żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego. Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 21.07.2009 r.

Do dnia 11.08.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 22-07-2009 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 22-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Ociepa 22-07-2009 09:50