Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Pierwszy przetarg na dzierżawę cz. działki nr 1238/20 z przeznaczeniem na garaż i cele składowe


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Węgorzyno, położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno.

1.Część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno stanowiącej działkę nr 1238/20 o powierzchni 34 m2. Dzierżawa na cele składowe.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 174,22 zł.

(4,20 zł/m2 + podatek VAT 22%))

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wadium wynosi 34,84 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 84/100)

2.Część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno stanowiącej działkę nr 1238/20 o powierzchni 24 m2. Dzierżawa pod garaż.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 155,18 zł.

(5,30 zł/m2 + podatek VAT 22%))

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wadium wynosi 31,04 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 04/100)

Termin wpłaty wadium upływa 01.09.2009 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgorzyno utracił ważność dnia 31.12.2003 r.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno zapis dla przedmiotowej nieruchomości brzmi: tereny działalności gospodarczej P - produkcji, BS - bazy składu; Natura 2000 „Ostoja Ińska, granica Ińskiego Parku Krajobrazowego”.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 10.09.2009 r.

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE

ul. RYNEK 1

pok. nr 14, I piętro:

 • o godz. 900 dla poz. nr 1,

 • o godz. 930 dla poz. nr 2.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.

 2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

 3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz z dowodem osobistym przed rozpoczęciem przetargu.

 5. Pełnomocnicy biorący udział w przetargu winni okazać Komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

6. Wadium wniesione na przetarg:

  1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,

  2. przepadnie na rzecz Gminy Węgorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,

  3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu,

  4. zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra.

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Dzierżawa na czas nieokreślony.

 2. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

Węgorzyno, dn. 10.08.2009 r.

Wywieszono dnia ……………

Zdjęto dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 10-08-2009 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 10-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2009 14:34