Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

I przetarg na dzierżawę części dz. nr 112/11 w obrębie Połchowo z przeznaczeniem na cele rolne


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzyno, oznaczonej numerem 112/11 położonej w obrębie Połchowo.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości zamieszczona w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w dniach od 21.07.2009 r. do 11.08.2009 r.

Opis nieruchomości:

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 112/11 o pow. 6,00 ha - RV (pow. całkowita 67,13 ha) położonej w obrębie Połchowo, Gmina Węgorzyno,

Dzierżawa na cele rolne.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 7,26 q żyta.

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego.

Wadium wynosi 62,44 zł (20 % wywoławczego czynszu dzierżawnego)

Termin wpłaty wadium upływa dnia 24.09.2009 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgorzyno utracił ważność dnia 31.12.2003 r.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno zapis dla przedmiotowej nieruchomości brzmi: tereny działalności gospodarczej P - produkcji, BS - bazy składu; Natura 2000 „Ostoja Ińska, granica Ińskiego Parku Krajobrazowego”.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.09.2009 r. O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ (I piętro) URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE ul. RYNEK 1

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu na nieruchomość.

 3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz z dowodem osobistym.

 5. Pełnomocnicy przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

+

Wadium wniesione na przetarg:

  1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,

  2. przepadnie na rzecz Gminy Węgorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,

  3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu,

  4. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu,

  5. zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra.

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Długość okresu dzierżawy 15 lat.

 2. Czynsz dzierżawny płatny jest co roku w ratach kwartalnych: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku.

 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

Węgorzyno, dn. 27.08.2009 r.

Wywieszono dnia ……………

Zdjęto dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 28-08-2009 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 28-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2009 08:35