Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XXXIV/398/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. ?Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie? 2009-10-05 11:45
XXXIV/399/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2009 2009-10-05 11:45
XXXIV/400/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2009 2009-10-05 11:45
XXXIV/401/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2009 2009-10-05 11:44
XXXIV/402/2009 w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w Filii w Sielsku i w Filii w Mieszewie 2009-10-05 11:44
XXXIV/403/2009 w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela 2009-10-05 11:44
XXXIV/404/2009 w sprawie przyjęcia dotacji przekazywanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków dotacji rozwojowej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-10-05 11:46
XXXIV/405/2009 w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części z terenu Gminy Węgorzyno 2009-10-05 11:46
XXXIV/406/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie oprocentowania równego 1/2 stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski przy sprzedaży ratalnej działek nr 655/1 i 655/2 położonych w obr. nr 3 miasta Węgorzyno 2009-10-05 11:51
XXXIV/407/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 87/4 położonej w miejscowości Wiewiecko 2009-10-05 11:48
XXXIV/408/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami 560/4, 654/1, 654/2 i 654/3 położonych w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno 2009-10-05 11:48
XXXIV/409/2009 w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Węgorzyna 2009-10-05 11:49
XXXIV/410/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Węgorzyno do projektu ?Uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie śmiało spogląda w przyszłość? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.2. 2009-10-05 11:49
XXXIV/411/2009 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2010 rok 2009-10-05 11:50