herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz na działki w Runowie Pomorskim


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXIII/366/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 września 2000 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości

(z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 99/5 o pow. 0,1957 ha

KW 14898

Runowo Pom. oooo. ul. Połchowska 10 c gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona jest przy bocznej nie urządzonej drodze, stanowiącej odgałęzienie od ulicy Połchowskiej w Runowie Pomorskim. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, grunty rolne i rzeka Golnica. Grunt działki płaski i równy. Możliwość wykonania przyłącza energii elektrycznej i wody.

uwarunkowania: Natura 2000, tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej)

49 283,12 zł

2

dz. nr 99/10 o pow. 0,2756 ha

KW 14902

Runowo Pom.mm ul. Połchowska 10 f

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest przy bocznej nie urządzonej drodze, stanowiącej odgałęzienie od ulicy Połchowskiej w Runowie Pomorskim. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, grunty rolne i rzeka Golnica. Grunt działki płaski, zakrzaczony. Na część Pd-Zach rosną młode drzewa liściaste z samosiewu. Możliwość wykonania przyłącza energii elektrycznej i wody.

uwarunkowania: Natura 2000, tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej)

60 275,32 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 12 stycznia 2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 01.12.2009 r.

Do dnia 22.12.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 02-12-2009 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 02-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2009 13:58