Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


BURMISTRZ WĘGORZYNA

Węgorzyno, dnia 04 grudnia 2009 r.

Znak:WNRiOŚ/MJ/7624/13-6/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 03.12.2009 r. Burmistrz Węgorzyna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Węgorzyno: www.bip.wegorzyno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Nieruchomości Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Węgorzynie przy ul. Rynek 1 (pokój nr 26) w godzinach urzędowania.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Zastępca Burmistrza Węgorzyna

Zofia Makarec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 07-12-2009 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 07-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2009 15:14