herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

wykaz do sprzedaży działki w Wiewiecku


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXXIV/407/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 17 września 2009 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości ( z podatkiem VAT 22%)

1

dz. nr 87/4 o pow. 0,4419 ha

KW 14009

Wiewiecko

gm. Węgorzyno

Nie zabudowana działka gruntu, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest na obrzeżach zabudowań wiejskich, przy drodze o nawierzchni utwardzonej wiodącej w kierunku wsi Brzeźniak. Dostęp do działki bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny nie zabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługi. W odległości ok. 1 km rozciągają się wody jeziora Brzeźno, w odległości ok. 1,5 km wody jeziora Przytońskie, w odległości ok. 0,5 km małego jeziorka Dobrowo, a dalej w odległości ok. 2 km jeziora Żabiego. Działka nie posiada ogrodzenia. W części Pd działki, przy drodze, istnieje zagłębienie i niewielkie oczko wodne z kilkoma drzewami liściastymi.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej:

  • tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej)

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

  • Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Ochrony Krajobrazu - projektowana

73 517,20 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 27 stycznia 2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 16.12.2009 r.

Do dnia 06.01.2010 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 15-12-2009 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 15-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2009 15:29