herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz do dzierżawy dz. nr 82/2 w Runowie Pomorskim


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), w związku z § 1 Uchwały Nr XXIII/212/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 października 2008 r., Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem 82/2 położonej w miejscowości Runowo Pomorskie, obrębie Połchowo,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony

pod uprawy warzywne

w trybie bezprzetargowym

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Roczny

czynsz w zł

za m2

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 82/2

2.pow. 138 m2

3. obr. Połchowo

4. KW - 10782

0,20 zł/m2

( + podatek VAT 22%)

1. Niezabudowana

działka gruntu.

2.Uprawy warzywne

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Czynsz dzierżawny roczny płatny w pieniądzu w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W przypadku zmiany czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Podania o wydzierżawienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 08.12.2009 r.

Do dnia 29.12.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 15-12-2009 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 15-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2009 15:31