herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

wykaz do dzierżawy dz. nr 118 i nr 132/6 w obrębie nr 2 m. Węgorzyno


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), w związku z § 1 Uchwały Nr XXIII/212/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących włąsność Gminy Węgorzyno, Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanych

oznaczonych numerami 118 i 132/6 położonych obrębie nr 2 miasta Węgorzyno,

stanowiących własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony

pod cele rolne

w trybie przetargowym

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Czynsz w q żyta od gruntu rocznie

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. nr 118

2. pow. 0,4817 ha

RIVa - 0,2268 ha

RV - 0,2549 ha

3. obr. nr 2

m. Węgorzyno

4.KW-SZ1L/00023741/9

0,90 q

1. Niezabudowana

działka gruntu

rolnego.

2.Uprawy polowe

jednoroczne

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

  1. dz. nr 132/6

  2. pow. 3,9634 ha

RIIIb - 0,3796 ha

RIVa - 2,9738 ha

RV - 0,6100 ha

  1. obr. nr 2

m. Węgorzyno

4.KW-SZ1L/00023733/0

10,24 q

1. Niezabudowana

działka gruntu

rolnego.

2.Uprawy polowe

jednoroczne

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach kwartalnych (jak w przypadku podatku rolnego) w pieniądzach, a wartość ustalona będzie wg ceny 1 q żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego. Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 14.12.2009 r.

Do dnia 04.01.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 15-12-2009 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 15-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2009 15:31