herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXVIII/455/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7, pkt 3 ustawy ? Karta Nauczyciela oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin