Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku

lp.

rodzaj podatku lub opłat

stawki podatku i opłat lokalnych

1.

podatek od nieruchomości

1.Według uchwały Nr XXXV/416/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 22października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

określono roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Węgorzyno , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 od

1 m2 powierzchni,

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie sołectw gminy Węgorzyno, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,57 od 1 m2 powierzchni,

 2. związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków - 0,37od 1m2 powierzchni ,

 3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 od 1 ha powierzchni,

 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,52 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Węgorzyno-17,38 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sołectw gminy Węgorzyno - 15,84 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków , dystrybucji gazu ziemnego -10,00 od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym - 8,11 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych - 3,96 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli :

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844

z późniejszymi zmianami), z wyjątkiem określonych w pkt b) ,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków , dystrybucji gazu ziemnego - 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2.

wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień w tej opłacie

dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku wynoszą:

a) za sprzedaż na targowisku wyłącznie warzyw, owoców, jaj w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1m2 wynoszącej - 3,10 zł,

b) za sprzedaż na targowisku wyłącznie artykułów innych spożywczych w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1 m2 wynoszącej - 3,60,

c) za sprzedaż na targowisku innych towarów, artykułów nie spożywczych w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1 m2 wynoszącej - 4,20 zł.

3.

od środków transportowych

1.Według uchwały Nr XXXV/420/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 22października 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych określono roczne stawki w następującej wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 616 zł,;

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 800 zł,;

c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12,0 ton - 1.046 zł,;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do

niniejszej uchwały;

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5

tony i poniżej 12 ton, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 678 zł,;

b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 924 zł,;

c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12,0 ton - 1.170 zł,;

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 1. przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ):

a) od 7,0 ton do 9,0 ton włącznie - 252 zł,;

b) powyżej 9,0 ton do poniżej 12,0 ton - 316 zł,;

 1. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego ) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej

uchwały;

 1. od autobusów , w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 738 zł,;

b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.754 zł.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1170

1232

13

14

1232

1356

14

15

1292

1416

15

1356

1478

Trzy osie

12

17

1356

1478

17

19

1416

1538

19

21

1478

1600

21

23

1538

1662

23

25

1600

1848

25

1662

1848

Cztery osie i więcej

12

25

1600

1724

25

27

1662

1784

27

29

1724

1938

29

31

1938

2676

31

1938

2676

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1232

1478

18

25

1356

1600

25

31

1478

1724

31

1656

2094

Trzy osie i więcej

12

40

1600

2020

40

2020

2732

Stawki podatku do przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego .

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

368

494

18

25

432

616

25

494

738

2 osie

12

28

432

616

28

33

720

996

33

38

996

1514

38

1348

1994

3 osie i więcej

12

38

794

1106

38

1106

1502

4.

Podatek Rolny

 • za hektar fizyczny- 170,50 zł

 • za hektar przeliczeniowy -85,25

5.

Opłata z tytułu posiadania psa

Na podstawie uchwały Nr XXXV/419/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 22 października 2009r.

Gmina Węgorzyno postanowiła nie wprowadzać opłaty od posiadania psów na swoim terenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wanda Opala 23-02-2010 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Opala 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2010 09:12