herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 498


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), w związku z § 1 Uchwały Nr XXIII/212/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 października 2008 r., w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Węgorzyno, Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

części nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem 498 o pow. 800 m2 (pow. całkowita 1,98 ha)

położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony

pod uprawy warzywne

w trybie bezprzetargowym

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Roczny

czynsz w zł

za m2

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 498

2. pow. 800 m2

(pow. całkowita 1,98 ha)

3. obr. nr 1 m. Węgorzyno

4. KW - brak

0,20 zł/m2

( + podatek VAT 22%)

1. Niezabudowana

działka gruntu.

2.Uprawy warzywne

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej),

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazy:

- działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Czynsz dzierżawny roczny płatny w pieniądzu w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W przypadku zmiany czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Podania o wydzierżawienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 13.01.2010 r.

Do dnia 03.02.2010 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 14-01-2010 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2010 11:58