herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Wykaz do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 112/1 w obr. Połchowo


WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem 112/1 o pow. 8723,58 m2

położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, Gmina Węgorzyno,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno,

przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony

pod uprawy warzywne

w trybie bezprzetargowym

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Roczny

czynsz w zł

za m2

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 112/1

2. pow. 8723,58 m2

3. obr. Połchowo

4. KW - 11362

0,20 zł/m2

( + podatek VAT 22%)

1. Niezabudowana

działka gruntu.

2.Uprawy warzywne

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny działalności gospodarczej P - produkcji Bs -bazy składu,

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Czynsz dzierżawny roczny płatny w pieniądzu w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W przypadku zmiany czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Podania o wydzierżawienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 13.01.2010 r.

Do dnia 03.02.2010 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 14-01-2010 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2010 12:00