Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XL/466/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2010 2010-04-08 10:05
XL/467/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2010 2010-04-08 10:07
XL/468/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2010 2010-04-08 10:09
XL/469/2010 w sprawie zaciągania długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie? 2010-04-08 10:08
XL/470/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Węgorzyno 2010-04-08 10:11
XL/471/2010 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie 2010-04-08 10:12
XL/472/2010 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2010-04-08 10:13
XL/473/2010 w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz remontu studni przydomowych 2010-04-08 10:15
XL/474/2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 1244 położonej w obr. 2 miasta Węgorzyno na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste 2010-04-08 10:15
XL/475/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie 2010-04-08 10:16
XL/476/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2010-04-08 10:16
XL/477/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie praw majątkowych ? użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w obr. ewidencyjnym nr 2 Węgorzyno 2010-04-08 10:17
XL/478/2010 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie nieruchomości zabudowanej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 1233 w obrębie ewidencyjnym numer 1 miasta Węgorzyno 2010-04-08 10:17
XL/479/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej nr 93/3 oraz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 95/2 położonej w miejscowości Sielsko 2010-04-08 10:18
XL/480/2010 w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w miejscowości Sielsko i Mieszewo 2010-04-08 10:18
XL/481/2010 w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim 2010-04-08 10:19
XL/482/2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz granice ich obwodu 2010-04-08 10:19
XL/483/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Węgorzyno do projektu ?Równy start w przyszłość? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2. 2010-04-08 10:20
XL/484/2010 w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Węgorzyna 2010-04-08 10:20