herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

XLII/494/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilno prawny, przypadający Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawionych do udzielania tych ulg