herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

wykaz na działki w Cieszynie


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXI/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 maja 2000 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości ( z podatkiem VAT 22%)

1

Dz. nr 169/38
o pow. 0,1833 ha

KW 9372

Cieszyno

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowi grunt pod zabudowę przy nie urządzonych drogach wewnętrznych. Grunt działki płaski. Położona jest w Południowej części terenu.

UTLu - tereny zabudowy letniskowej
z usługami (handel, gastronomia itp.)

25 266,39 zł

2

Dz. nr 169/42
o pow. 0,1149 ha

KW 15309 oraz udział 1/5 w działce nr 169/46 o pow. 0,0939 ha

(droga wewnętrzna)

KW 15313

Cieszyno

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowi grunt pod zabudowę położony przy nie urządzonych drogach wewnętrznych. Grunt działki płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zachodnim. Położona w centralnej części terenu. Zbywana z udziałem 1/5 części w drodze stanowiącej działkę nr 169/46.

UTLu - tereny zabudowy letniskowej
z usługami (handel, gastronomia itp.)

38 393,59 zł

3

Dz. nr 169/61
o pow. 0,0803 ha

KW 15332

Cieszyno

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie zbliżonym do kwadratu, grunt działki płaski. Działka stanowi grunt pod zabudowę położony przy nie urządzonych drogach wewnętrznych. Położona we wschodniej części terenu.

UTLu - tereny zabudowy letniskowej
z usługami (handel, gastronomia itp.)

22 740,26 zł

4

Dz. nr 169/69
o pow. 0,1411 ha

KW SZ1L/00015340/9

Cieszyno

gm. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu o kształcie wieloboku, grunt działki płaski z łagodnym skłonem ku brzegowi jeziora w kierunku Pd - Zach. Działka stanowi grunt pod zabudowę położony przy nie urządzonych drogach wewnętrznych. Położona w południowej części terenu.

UTLu - tereny zabudowy letniskowej
z usługami (handel, gastronomia itp.)

42 405,93 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 17 sierpnia 2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 06.07.2010 r.

Do dnia 27.07.2010 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 07-07-2010 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 07-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2010 12:57