Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania


0x01 graphic

BURMISTRZ WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno 12.07.2010 r.

Znak: WNRiOŚ.MJ.7624/12-15/09/10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pózn. zm.), zawiadamiam, że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe dotyczące wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno - Cieszyno tereny rekreacyjne” na terenie działek nr 170/17, 170/15, 170/4, 173, 170/2, 169/35, 169/11, 169/40, 169/47, 169/78, 169/32, Gmina Węgorzyno.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Wydziale Nieruchomości Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Węgorzynie przy ul. Rynek 1 (pokój nr 26) w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie: www.bip.wegorzyno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zastępca Burmistrza Węgorzyna

Zofia Makarec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 12-07-2010 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 12-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2010 15:14