Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XLIII/500/2010 w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia pod nazwą ?Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna? 2010-07-21 14:04
dokument XLIII/501/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2010 2010-07-21 14:05
dokument XLIII/502/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2010 2010-07-21 14:08
dokument XLIII/503/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno 2010-07-21 14:09
dokument XLIII/504/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie wyprzedzające finansowanie programów i projektów współfinansowanych za budżetu Unii Europejskiej 2010-07-21 14:10
dokument XLIII/505/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/469/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie ? Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie? 2010-07-21 14:10
dokument XLIII/506/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego 2010-07-21 14:11
dokument XLIII/507/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno 2010-07-21 14:22
dokument XLIII/508/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Łobeskiego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 2010-07-21 14:16
dokument XLIII/509/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-07-21 14:21
dokument XLIII/510/2010 w sprawie wyrażenia woli nabycia na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości w postaci budynku po byłym sklepie oraz rozwiązania wieczystego użytkowania w miejscowości Brzeźniak 2010-07-21 14:22
dokument XLIII/511/2010 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat os Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno 2010-07-21 14:22
dokument XLIII/512/2010 w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno na lata 2009 ? 2013 z perspektywą do 2032 r. 2010-07-21 14:26
dokument XLIII/513/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/319/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 7 kwietnia 2009 roku aktualizacji uchwalonego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Węgorzyno 2010-07-21 14:27
dokument XLIII/514/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-07-21 14:30
dokument XLIII/515/2010 w sprawie postawienia w Węgorzynie pamiątkowego obelisku 2010-07-21 14:30
dokument XLIII/516/2010 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Węgorzyno 2010-07-21 14:31
dokument XLIII/517/2010 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Wiewiecko (Ginawa) 2010-07-21 14:31