Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowyc uwarunkowaniach


0x01 graphic

BURMISTRZ WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 12.08.2010 r.

Znak:WNRiOŚ/MJ/7624/12-17/09/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 12.08.2010 r. Burmistrz Węgorzyna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno - Cieszyno tereny rekreacyjne” na terenie działek nr 170/17, 170/15, 170/4, 173, 170/2, 169/35, 169/11, 169/40, 169/47, 169/78, 169/32, położonych w obrębie Cieszyno, Gmina Węgorzyno.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Węgorzyno: www.bip.wegorzyno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Nieruchomości Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Węgorzynie przy ul. Rynek 1 (pokój nr 26) w godzinach urzędowania.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Zastępca Burmistrza Węgorzyna

Zofia Makarec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 16-08-2010 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 12-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2010 10:01