Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego


BURMISTRZ

WĘGORZYNA

UL. RYNEK 1

tel. / fax. 091 39 71 563

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 30 000 euro na wykonanie

projektów decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy:

1. dla inwestycji: budowa wraz urządzeniami technicznymi (rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) budynku mieszkalnego, budynku handlowo -usługowego, pensjonatu, domu wczasowego, domu letniskowego, garażu, budynku gospodarczego, budowa instalacji sieciowej, budowa przyłącza stanowiącego odrębny przedmiot warunków zabudowy itp.

2. dla inwestycji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 122. poz..1490) oraz dla inwestycji związanych z tworzeniem siedlisk rolniczych

3. określającej zasady podziału nieruchomości o powierzchni do l,0ha

4. określającej zasady podziału nieruchomości o powierzchni powyżej 1,0 ha

5. inwestycji celu publicznego

w zakresie:

1) Przygotowanie wykazu zainteresowanych i osób będących stronami w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustaleniu warunków zabudowy dla innych przedsięwzięć,

2) wykonanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3) Opracowywanie projektów decyzji wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Termin realizacji : rok 2004

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2004 r.

do godz. 9.45

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie

zamawiającego, pok. nr 7 - inspektor UM Węgorzyno Paweł Malinowski lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inspektor UM Węgorzyno Lech Romańczyk - pokój nr 20, II piętro - tel. (091) 39 71 483 w godz. 8.00-15.00

Termin składania ofert upływa w dn. 27.02.2004 r. o godz. 9.45

Otwarcie ofert nastąpi 27.02.2004r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.

i art. 22 ust. 2, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

  • Koszt (cena) - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Cena specyfikacji 54,00 zł + 22 % podatku Vat = 65,88 zł

Węgorzyno, dnia 29.01.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-02-2004 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2004 12:37