Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


0x01 graphic

BURMISTRZ WĘGORZYNA

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

0x08 graphic
e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

Węgorzyno 12.10.2010 r.

Znak: WNRiOŚ.MJ.7624/13-15/09/10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Węgorzyna
zawiadamia


że w dniu 27 września 2010 r. została wydana decyzja znak: WNRiOŚ.MJ.7624/13-14/09/10 zmieniająca decyzje ostateczną znak:WNRiOŚ.MJ.7624/13-6/09 z dnia 04.12.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno” - ETAP II z rozszerzeniem o wnioskowane działki nr 76 obręb Połchowo oraz nr 1222 i 663 obręb 1 miasta Węgorzyno.

Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinia uzyskana od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego Węgorzyna przy ul. Rynek 1, Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, (pok. Nr 26) w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 -1530, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza Węgorzyna

Zofia Makarec

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 20-10-2010 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 20-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2010 15:22