Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Węgorzynie


Węgorzyno, 31grudnia 2010r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

w Szkole Podstawowej w Węgorzynie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno,

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej w Węgorzynie.

 2. Wykonywanie niezbędnych operacji księgowych związanych z gospodarką finansową jednostki.

 3. Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych.

 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności, poprawności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 7. Prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości, sporządzanie deklaracji i wszelkiej dokumentacji związanej z ZUS, GUS, SIO, US.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiada ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

 1. Ma obywatelstwo polskie.

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.

 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 5. Posiada bardzo dobrą znajomość obsługi komputera w tym programów Excel, Word, Płatnik i Internetu, umiejętność sporządzania listy wynagrodzeń pracowników oraz bardzo dobrą znajomość ustawy: o rachunkowości, finansach publicznych, o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

 6. Dobry stan zdrowia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Obowiązkowość.

 2. Rzetelność.

 3. Dyspozycyjność i solidność.

 4. Umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko gł. księgowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Kwestionariusz osobowy z fotografią.

 3. Życiorys (CV).

 4. Kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

 5. Kopie świadectw z wszystkich dotychczasowych miejsc pracy (uwierzytelnionych),

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 7. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 17.01.2011 r. do godz. 1500 do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego".

Adres składania dokumentów: Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno.

 

Inne informacje:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18.01.2011r. w Szkole Podstawowej w Węgorzynie o godz. 900 w gabinecie dyrektora. Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 39 71 418.

 

 

 

 

Uwaga:

*) kwestionariusz i oświadczenie dostępne na stronie internetowej http://sp.wegorzyno.ibip.pl/public/ oraz w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Lucyna Wolska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 30-12-2010 20:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Wolska 30-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kamil Andrzejczak 30-12-2010 20:02