herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu AUTOSAN


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie zarządzenia nr 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r. oraz regulaminu komisji przetargowej na sprzedaż ruchomości

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu „ AUTOSAN”

Przedmiotem sprzedaży jest autobus:

Rodzaj pojazdu: Autobus

Marka :   „AUTOSAN”
Typ: H9 21.41S
Rok produkcji:   2000
Pierwsza rejestracja: 08.08. 2000 r.
Przebieg: 340 tys. km.
Liczba miejsc: 44
Nr rejestracyjny:  ZST E301
Cena wywoławcza:  48.500,00 zł (zawiera podatek VAT)

Wadium wynosi 4850,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2011 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 01 lipca 2011 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę ruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu udziela się w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Remontów II piętro pok. nr 28 lub telefonicznie 91 39 71 251, lub u Sekretarza Gminy pod nr tel. 91 39 71 196.

BURMISTRZ

mgr Monika Kuźmińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 14-06-2011 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Dąbrowska 14-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2011 14:30