herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

VIII/66/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/56/2011 z dnia 26 maja 2011 r ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz określenia wysokości i opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie podstawy programowej udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie