Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na sprzedaż działek w Trzebawiu


OGŁOSZENIE

Burmistrz Węgorzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Trzebawiu ,w gm.Węgorzyno

nr 128/1 o pow. 0,0720 ha , Księgi Wieczystej brak. ( B/RIVa i N) Przeznaczenie w Studium:uwarunkowania: tereny rolne, kierunki: strefa rozwoju zabudowy o funkcji rekreacyjnej. Teren priorytetowych działań inwestycyjnych. Tereny ekstensywnej zabudowy rekreacyjnej.

Cena wywoławcza ( z VAT) 4.697 zł - wadium 940

nr 128/2 o pow. 0,0720 ha , Księgi Wieczystej brak.(RIVa i N) Przeznaczenie w Studium:

uwarunkowania: tereny rolne, kierunki: strefa rozwoju zabudowy o funkcji rekreacyjnej. Teren priorytetowych działań inwestycyjnych. Tereny ekstensywnej zabudowy rekreacyjnej.

Cena wywoławcza (z VAT) 4.040 zł - wadium 808

Stawka podatku VAT „ZW”

nr 128/3 o pow. 0,2685 ha , Księgi Wieczystej brak.( R IVa i N) Przeznaczenie w Studium:

uwarunkowania: tereny rolne, kierunki: strefa rozwoju zabudowy o funkcji rekreacyjnej. Teren priorytetowych działań inwestycyjnych. Tereny ekstensywnej zabudowy rekreacyjnej.

Cena wywoławcza 6.230 - wadium 1.246

Stawka podatku VAT „ZW”

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 25 listopada 2005r Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 21 dni licząc od daty zakończenia przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od daty zakończenia przetargu.

Zastrzega się odwołanie przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 29 listopada 2005r o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ( sala konferencyjna I piętro)

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa ( II piętro p. nr 25 lub telefonicznie ( 091) 39 71 402.

Węgorzyno, dnia 24.10.2005r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 26-10-2005 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2005 10:32