Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg sprzedaż niezabudowanych działek


OGŁOSZENIE

Burmistrz Węgorzyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Ginawie ,w gm.Wegorzyno

nr 88/3 o pow. 30,60 ha , Księga Wieczysta nr 6869,sklasyfikowana jako Tr, zrekultywowana po wydobyciu złoża, z obowiązkiem zagospodarowania o leśnym kierunku. Przeznaczona w Studium pod zalesienie.

Cena wywoławcza 85.680 zł - wadium 17.136 zł

nr 88/4 o pow. 56,5285 ha, Księga Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako rola kl.IVa - 20,8481, rola kl.IVb-2,5828 ha i rola kl.V - 33,0976 ha, przeznaczona w Studium pod zalesienie , a w części jako tereny otwarte ( Strefa rozwoju gospodarki rolnej, rybackiej i leśnej oraz turystyki i rekreacji przy respektowaniu zasad ochrony przyrody i krajobrazu z dopuszczeniem wprowadzenia nowej zabudowy wyłącznie w obrębie dawnych siedlisk)

Do dnia 31.12.2005r nieruchomość obciążona umową dzierżawy

Cena wywoławcza 243.100 zł - wadium 48.620

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 09 stycznia 2006r Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 21 dni licząc od daty zakończenia przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od daty zakończenia przetargu.

Zastrzega się odwołanie przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 12 stycznia 2006r o godz.12.30 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ( sala konferencyjna I piętro)

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa ( II piętro p. nr 25 lub telefonicznie ( 091) 39 71 402.

Węgorzyno, dnia 30.11.2005r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 01-12-2005 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2005 09:56