Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XI/122/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa własności 3 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych położonych w Mieszewie 54, wraz z udziałem w gruncie stanowiącym prawo użytkowania wieczystego 2012-01-10 09:42
XI/121/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2012-01-10 09:43
XI/120/2011 w sprawie upoważnienia Burmistrza Węgorzyna do podpisania umowy wykonawczej o rekompensatę z Celowym Związkiem Gmin R - XXI 2012-01-10 09:44
XI/119/2011 w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie zasad odpłatnego przejmowania 2012-01-10 09:44
XI/118/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2011 2012-01-10 09:44
XI/117/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2012-01-10 09:44
XI/116/2011 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 2012-01-10 09:45
XI/115/2011 w sprawie przyjęcia programu pn. ?Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno? oraz ?Prognozy oddziaływania na środowisko dla Gminy Węgorzyno na lata 2012 ? 2015 z uwzględnieniem lat 2016 ? 2019 oraz zmiany uchwały Nr XIX/219/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Programu ochrony Środowiska Gminy Węgorzyno i Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004 ? 2015 2012-01-10 09:45
XI/114/2011 w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012? 2012-01-10 09:45
XI/113/2011w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2012-01-10 09:46