Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
VIII/82/2011 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie 2012-01-11 14:21
VIII/81/2011 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Węgorzyna 2012-01-11 14:21
VIII/80/2011 w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Węgorzyno na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Węgorzyno. 2012-01-11 14:21
VIII/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2012-01-11 14:20
VIII/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonych numerem ewidencyjnymi 92/1 położonej 2012-01-11 14:20
VIII/77/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie praw majątkowych ? użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych n terenie Gminy Węgorzyno 2012-01-11 14:19
VIII/76/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej 2012-01-11 14:19
VIII/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem 617/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno 2012-01-11 14:19
VIII/74/2011 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Węgorzyno 2012-01-11 14:19
VIII/73/2011 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zwierzynek 2012-01-11 14:18
VIII/72/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2012 - 2015 2012-01-11 14:18
VIII/71/2011 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna 2012-01-11 14:18
VIII/70/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno 2012-01-11 14:17
VIII/69/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2012-01-11 14:17
VIII/68/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 2012-01-11 14:17
VIII/67/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2012-01-11 14:17
VIII/66/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/56/2011 z dnia 26 maja 2011 r ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz określenia wysokości i opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie podstawy programowej udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie 2012-01-11 14:16
VIII/65/2011 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie 2012-01-11 14:16
VIII/64/2011 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 2012-01-11 14:16
VIII/63/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2010 rok 2012-01-11 14:16
VIII/62/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2012-01-11 14:15