Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 853 o pow. 100 m2 położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno z przeznaczeniem pod cele składowe

Burmistrz Węgorzyna

 

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.                           z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                                        w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r.
Nr 207 poz. 2108)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Węgorzyno. Przedmiotem dzierżawy jest:

 

 1. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem 853 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 100 m2położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, w Gminie Węgorzyno, woj. Zachodniopomorskie.

 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 100 m2 (pow. całkowita 0,5496 ha) oznaczona numerem 853, położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, Gmina Węgorzyno. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele składowe.

 

 

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 420,00 zł/netto.

(Podatek VAT zostanie doliczony do czynszu uzyskanego w przetargu)

Minimalne postąpienie wynosi równowartość 1% rocznego wywoławczego czynszu dzierżawnego w zaokrągleniu do pełnych złotych tj. 5,00 zł.

Wadiumwynosi 84,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery złote 00/100)

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgorzyno utracił ważność dnia 31.12.2003 r.        

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 03.07.2008 r. zapis dla przedmiotowej nieruchomości brzmi

    Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej :

- tereny działalności gospodarczych (P-produkcji, BS-bazy składu),

    System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

 • Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego,

 

Termin wpłaty wadium upływa 19.10.2012 r.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26.10.2012 r. o godz. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO w WĘGORZYNIE

ul. RYNEK 1

pok. nr 14, I piętro:

 

 

 

 

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli spełniają warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, natomiast osoby prawne aktualny odpis z KRS.
 2. Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 3. Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie oddział Węgorzyno. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.
 4. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej wraz z dowodem osobistym przed rozpoczęciem przetargu.
 5. Pełnomocnicy biorący udział w przetargu winni okazać Komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa.

 

 

 

Wadium wniesione na przetarg:

 1. podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi    postąpienia ponad wywoławczy czynsz dzierżawny,
 2. przepadnie na rzecz Gminy Węgorzyno, jeżeli osoba która przetarg wygra        uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
 3. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie                                                                    po jego zamknięciu,
 4. zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra, po podpisaniu umowy dzierżawy
 5. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu.

 

 

 

Warunki umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości:

 1. Dzierżawa na czas nieokreślony.
 2. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
 3. Wydanie Dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu            zdawczo-odbiorczego.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  BURMISTRZ

 

                                                                                                                                      mgr Monika Kuźmińska

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Dmochowska 02-10-2012 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2012 10:55