Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nowy system gospodarki odpadami komunlanymi

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Na mocy tej ustawy gminy zobligowane zostały do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi każda gmina ma 18 miesięcy od dnia wejścia nowej ustawy. Wobec tego

od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system odbioru odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie z ww. ustawą do końca 2012 r. rada gminy musi podjąć następujące uchwały:

  1. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty,
  2. dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     

W celu sprawnego i terminowego wdrożenia systemu Zarządzeniem Burmistrza powołano Zespół Zadaniowy ds. wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Węgorzyno.

Bliższych informacji dot. tzw. „rewolucji śmieciowej", udzielą Państwu członkowie Zespołu oraz pracownicy Urzędu Miejskiego  w Węgorzynie, pod numerem tel: 913971267 lub 913971563.

Ponadto rada gminy musi uchwalić nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 został uchwalony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 czerwca 2012 r. uchwałą NrXVI/218/12) i dostosowując go do wymagań tego planu.

 

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania od 01.07.2013 r. indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W związku z tym informujemy, iż najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r. należy rozwiązać umowę z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych.  Pamiętać należy o właściwym terminie wypowiedzenia obowiązującej umowy. Wypowiedzenie umowy we właściwym terminie uchroni przed podwójnym płaceniem na rzecz gminy jak i z tytułu posiadanej umowy z przedsiębiorcą wywożącym odpady.

 

Gmina zobowiązana została również do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą przekazywali odpady jednemu przedsiębiorcy, który wygra przetarg.

 Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy będą składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczać przedmiotową opłatę na konto gminy. W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych opłata za ich gospodarowanie będzie niższa. Stąd wniosek, że opłaca się segregować odpady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 14-11-2012 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Andrzejczak 14-11-2012 14:44