Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XXI/206/2012 w sprawie skargi wniesionej przez Stowarzyszenie ?Węgorzyno - Mój Dom? na działalność Burmistrza Węgorzyna 2012-12-04 14:31
XXI/205/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-04 14:30
XXI/204/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno 2012-12-04 14:29
XXI/203/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-04 14:29
XXI/202/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2012-12-04 14:28
XXI/201/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno 2012-12-04 14:27
XXI/200/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2013 2012-12-04 14:26
XXI/199/2012 w sprawie użyczenia składowiska odpadów w Kraśniku Łobeskim 2012-12-04 14:25
XXI/198/2012 w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-04 14:26
XXI/197/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2012 2012-12-04 14:24
XXI/196/2012 w sprawie uchylenia zwolnienia od podatku leśnego 2012-12-04 14:23
XXI/195/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2012-12-04 14:23