herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami

Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki odpadami.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

 

 Rozporządzenia:

 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się   o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r., poz. 299),


 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2012 r., poz. 630)

 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz. 676)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645)

 Linki do uchwał:

http://bip.wegorzyno.pl/strony/3899.dhtml

http://bip.wegorzyno.pl/strony/3898.dhtml

http://bip.wegorzyno.pl/strony/3897.dhtml

http://bip.wegorzyno.pl/strony/3896.dhtml

http://bip.wegorzyno.pl/strony/3895.dhtml

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 19-02-2013 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 19-02-2013 15:23